En kalender om kvinnor av kvinnor – för jämställdhet

Vi är en grupp unga kvinnor som tillsammans har skapat en kalender där vi varje månad lyfter en ny kvinna som vi anser fler borde känna till.

Vårt mål är att samla in pengar till organisationen Kvinna till Kvinna som dagligen arbetar för att stärka kvinnors rättigheter runt om i världen. Genom att köpa KvinnoAgendan hjälper du oss att nå det målet.

Läs mer om projektet här KvinnoAgendan

En kalender om kvinnor av kvinnor – för jämställdhet

Vi är en grupp unga kvinnor som tillsammans har skapat en kalender där vi varje månad lyfter en ny kvinna som vi anser fler borde känna till.

Vårt mål är att samla in pengar till organisationen Kvinna till Kvinna som dagligen arbetar för att stärka kvinnors rättigheter runt om i världen. Genom att köpa KvinnoAgendan hjälper du oss att nå det målet.

Läs mer om projektet här KvinnoAgendan