Idén med Studio Diletant är att skapa en plats för berättelser.
Vi erbjuder utrymme att bli hörd på genom vår podcast Studio Diletant, på vår hemsidan samt på vårt Instagram-flöde.

Tanken är att dessa flöden ska fyllas av berättande innehåll där Studio Diletant finns med mest som ett stöd till berättelserna.

Detta stöd innebär att att vi dels kurerar och sorterar vad som ska publiceras (genom att följa ett uppsatt regelverk) men också genom att hjälpa personer att få sin berättelse hörd, t.ex genom att samproducera innehållet och skapa ett podcast-avsnitt av det.

Vi tar inte ställning till sanningshalt (utan endast till om det är en berättelse),
politisk tillhörighet (så länge du inte hetsar eller hatar).

Studio Diletant är partipolitiskt obunden (ej att förväxla med opolitisk).

_________________________________

Dilettant: individ som sysslar med t.ex konstnärlig verksamhet eller hantverk utan att vara professionell eller fackmässigt utbildad på området; tidigare detsamma som amatör och klåpare.